DIFUSIO ajudes suport promocio exterior 2021.

Suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana 2021 Import rebut: 11685,50 euros