Suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana 2023

Suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana 2023

Import rebut: 29465,65€


Ajuda Fires

Ajuda Fires

 

Un any més Belmarti reb l’ajuda municipal de l’Ajuntament d’Ontinyent per seguir apostant per l’expansió de les marca i la generació de negocis en les fires del sector textil.

Belmarti ha comptat amb el finançament per part de l’Ajuntament d’Ontinyent de varies subvencions que a continuació detallem dins del Programa d´ajudes a la participació en fires I missions comercials en 2023.
Una subvenció dotada amb 2176,97 euros per a l’assistència a la Fira Heimtextil-Frankfurt.
Una subvenció dotada amb 1542,02 euros per a l’assistència a la Fira Home Textiles Premium-València.
Un total de 3718,99 euros que han contribuit a que podam fomentar l’expansió de la nostra marca i dels nostres productes.
Agraïm que l’Ajuntament destine recursos econòmics per ajudar al teixit empresarial local.


Ajuda Catalegs

Ajuda Catalegs

 

Un any més Belmarti reb l’ajuda municipal de l’Ajuntament d’Ontinyent per seguir apostant per la comercialització i el marquèting.

 

Belmarti ha comptat amb el finançament per part de l’Ajuntament d’Ontinyent d’una subvenció dotada amb 3000 euros. Conretament s’ha subvencionat amb aquest import la confecció de catàlegs i altres ferramentes per ajudar en la comercialització i el marquèting en l’any 2023.

 

Agraïm que l’Ajuntament destine recursos econòmics per ajudar al teixit empresarial local.


Ayudas Mejoras Productivas 2023

Ayudas Mejoras Productivas 2023

BELMARTI, S.L. a través de las ayudas de la sexta fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana, para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las pymes industriales de la Comunitat Valenciana de diversos sectores para el ejercicio 2023, convocada por la CONSELLERIA DE INNOVACION, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO” ha recibido una subvención de 40910,10 € para la ejecución del proyecto: MEJORAS PRODUCTIVAS 2023.


Ajuda municipal per a l'assistència a fires

Ajuda municipal per a l’assistència a fires.

Un any més Belmarti reb l’ajuda municipal de l’Ajuntament d’Ontinyent per seguir apostant per l’expansió de les marca i la generació de negocis en les fires del sector textil.

Belmarti ha comptat amb el finançament per part de l’Ajuntament d’Ontinyent de varies subvencions que a continuació detallem dins del Programa d´ajudes a la participació en fires I missions comercials en 2022.

Una subvenció dotada amb 2118,07 euros. per a l’assistència a la Fira Hometextiles Premium – Valencia. Un total de 2118,07 euros que han contribuit a que podam fomentar l’expansió de la nostra marca i dels nostres productes.

Agraïm que l’Ajuntament destine recursos econòmics per ajudar al teixit empresarial local.


Ayudas consellería Pymes industriales 2022

BELMARTI, SL a través de la línea “Ayudas para inversiones para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valorización de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la cuarta  fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana para el ejercicio 2022, convocada por la CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTOS, COMERCIO Y TRABAJO“ ha recibido una subvención de 17.605,00 €  para la ejecución del proyecto: INCORPORACIÓN DE MEJORAS LOGÍSTICAS EN LA EMPRESA BELMARTI, SL EN 2022.


DIFUSIO ajudes suport promocio exterior 2021

DIFUSIO ajudes suport promocio exterior 2021.

Suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana 2021 Import rebut: 11685,50 euros


Difusió de l'ajuda municipal

Difusió de l'ajuda municipal

Un any més Belmarti reb l'ajuda municipal de l'Ajuntament d'Ontinyent per seguir apostant per la comercialització i el marquèting.

Belmarti ha comptat amb el finançament per part de l'Ajuntament d'Ontinyent d'una subvenció dotada  amb 1127,87 euros. Concretament s'ha subvencionat  amb aquest import la confecció del catàleg i altres ferramentes per ajudar en la comercialització i el marquèting en l'any 2021.

Agraïm que l'Ajuntament destine recursos econòmics per ajudar al teixit empresarial local.


Ajuda municipal per a l'assistència a fires

Ajuda municipal per a l’assistència a fires.

Un any més Belmarti reb l’ajuda municipal de l’Ajuntament d’Ontinyent per seguir apostant per l’expansió de les marca i la generació de negocis en les fires del sector textil.

Belmarti ha comptat amb el finançament per part de l’Ajuntament d’Ontinyent de varies subvencions que a continuació detallem dins del Programa d´ajudes a la participació en fires I missions comercials en 2020.

Una subvenció dotada amb 951,01 euros. per a l’assistència a la Fira Heimtextil d’Alemania.Un total de 951,01 euros que han contribuit a que podam fomentar l’expansió de la nostra marca i dels nostres productes.

Agraïm que l’Ajuntament destine recursos econòmics per ajudar al teixit empresarial local.


Difusió de l'ajuda municipal

Difusió de l’ajuda municipal

Un any més Belmarti reb l’ajuda municipal de l’Ajuntament d’Ontinyent per seguir apostant per la comercialització i el marquèting.

Belmarti ha comptat amb el finançament per part de l’Ajuntament d’Ontinyent d’una subvenció dotada  amb 1076,09 euros. Concretament s’ha subvencionat  amb aquest import la confecció del catàleg i altres ferramentes per ajudar en la comercialització i el marquèting en l’any 2019.

Agraïm que l’Ajuntament destine recursos econòmics per ajudar al teixit empresarial local.